• فارسی
  • English

آنتی اسکالانتAntiscalant ، فروش انواع آنتی اسکالانت شرکت لیان تدبیر

آنتی اسکالانت یک مایع بازدارنده رسوب است که نقش مهمی در سیستم اسمز معکوس ایفا می‌کند.

آنتی اسکالانتAntiscalant چیست؟ آنتی اسکالانت Antiscalant (بازدارنده رسوب) یک مایع افزودنی به آب ورودی به سیستم اسمز معکوس RO بعنوان پیش تصفیه آب ورودی به سیستم اسمز معکوس RO می باشد، که در جلوگیری از رسوب گذاری بر روی غشاهای اسمز معکوس RO بسیار مؤثر است.


پیش از اینکه آب خوراک وارد غشاء سیستم اسمز معکوس RO شود، یک ماده بازدارنده رسوب آنتی اسکالانت Antiscalant توسط پمپ تزریق Dosing pump به سیستم اسمز معکوس RO تزریق می شود.
چنانچه در آب ورودی به سیستم اسمز معکوس RO غلظت يك نمك از حلاليت آن در شرایط محلول بالاتر رود، تشکیل رسوب آغاز می¬شود. هسته¬های اولیه کریستال نقش کاتالیزوری را برای تشکیل کریستالهای بیشتر از نمک بازی می¬کند. اين كريستالهاي نمك به شرط اينكه به اندازه و جرم حجمي لازم برسند از حالت معلق خارج مي‌شوند و شروع به رسوب‌دهي بر روی ممبران های سیستم اسمز معکوس RO مي‌كنند. فرآيند ته‌نشيني رسوب تا زماني ادامه خواهد داشت كه يونهای تشکیل دهنده نمک در محلول ورودی به سیستم اسمز معکوس RO به صورت فوق اشباع است.
مواد بازدارنده رسوب آنتی اسکالانت Antiscalant با جلوگيري از رشد كريستال نمك، سرعت فرآيند ته نشيني را كاهش مي‌دهند. اين مواد بازدارنده رسوب آنتی اسکالانت Antiscalant در سطح كريستال نمك تشكيل شده جذب و با جلوگيري از جذب بيشتر نمك فوق اشباع در سطوح كريستال، سرعت گسترش كريستال نمك را كاهش مي‌دهند و به این ترتیب هسته¬های اولیه کریستال هرگز به اندازه یا غلظت کافی برای ترسیب بر روی ممبران های سیستم اسمز معکوس RO نمی¬رسند.
اكثر مواد بازدارنده رسوب آنتی اسکالانت Antiscalant ، خاصیت معلق نگهدارندگی نیز دارا هستند. خاصیت معلق نگهدارندگی با محاصره‌ ذرات معلق نمك، آهن يا مواد جامد آلي صورت گرفته و سبب دفع آنها توسط سایر آنیونهای موجود در محلول ورودی به سیستم اسمز معکوس RO می¬شود. این فرایند از تجمع ذرات و تشکیل ذرات بزرگتر که احتمال ترسیب آنها وجود دارد، جلوگیری می¬نماید.

 

بازدارنده‌هاي رسوب آنتی اسکالانت Antiscalant فقط در كاهش فرآيند تشكيل رسوب يا كاهش فرآيند و تراكم ذرات رسوب مؤثرند و فرایند ترسیب را بطور کامل متوقف نمی¬سازند. البته در یک سیستم اسمز معکوس RO کافی است تا مواد بازدارنده مواد بازدارنده رسوب آنتی اسکالانت Antiscalant از تشکیل رسوب تا هنگام خروج جریان غلیظ از سیستم اسمز معکوس RO بخوبی عمل کند.
عموماً كاهش راندمان یک سیستم اسمز معکوس RO ، بواسطه فولینگ ناشی از فعالیتهای بیولوژیکی یا مواد معلق بسیار متداولتر از تشکیل رسوب در سیستم اسمز معکوس RO می¬باشد. این امر بخاطر کنترل نسبتاً آسان جلوگیری از تشکیل رسوب در سیستم اسمز معکوس RO ، با اعمال پیش تصفیه مناسب می¬باشد. البته در صورت تشکیل رسوب با توجه به نوع غشاء، ویژگیهای خود رسوبات و مقدار رسوب شستشوی شیمیائی متفاوتی لازم خواهد بود.

انواع آنتی اسکالانت Antiscalant:

انواع آنتی اسکالانت شرکت فنی مهندسی لیان تدبیر، کمک بسیاری به کاهش قابل توجه تشکیل فولینگ و رسوب در سیستم های غشایی سیستم اسمز معکوس RO خواهد کرد. مواد شیمیایی و آنتی اسکالانت شرکت فنی مهندسی لیان تدبیر در طیف وسیعی از منابع آب خام، از جمله آب های لب شور، پساب و آب دریا مناسب بوده و به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرند.
استفاده از مواد شیمیایی و آنتی اسکالانت شرکت فنی مهندسی لیان تدبیر، باعث بهبود اثرگذاری در برابر طیف وسیعی از مواد تشکیل دهنده رسوب می شود و مواد با قابلیت رسوب بالا را در حالت تعلیق نگه می دارد. عوامل رسوب گذار شایع اغلب شامل کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیم، فلوراید کلسیم، آهن، مواد کلوئیدی، سیلیس و سایر آلاینده های آلی است.

ویژگی ها و مزایای آنتی اسکالانت Antiscalantشرکت لیان تدبیر:

عوامل رسوب گذار شایع از جمله سیلیس، کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرانسیم توسط مواد آنتی اسکالانت Antiscalantشرکت لیان تدبیر به راحتی قابل کنترل می باشند، که از ویژگی ها و مزایای آنتی اسکالانت

Antiscalantشرکت لیان تدبیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– آنتی اسکالانت Antiscalantشرکت لیان تدبیر، سازگار با غشاهای سیستم اسمز معکوس (RO) و نانوفیلتراسیون (NF)
– آنتی اسکالانت Antiscalantشرکت لیان تدبیر، با معلق نگه داشتن عوامل رسوب گذار، سطح غشای سیستم اسمز معکوس (RO) و نانوفیلتراسیون (NF) را همواره تمیز نگه داشته و از گرفتگی آنها پیشگیری می کند.
– بواسطه آنتی اسکالانت Antiscalantشرکت لیان تدبیر، می توان راندمان سیستم های اسمز معکوس (RO) و نانوفیلتراسیون (NF) را بسیار افزایش داد، که نهایتا منجر به کاهش هزینه های بهره برداری سیستم های اسمز معکوس (RO) و نانوفیلتراسیون (NF) خواهد شد.
– آنتی اسکالانت Antiscalantشرکت لیان تدبیر، دارای تاییدیه های جهانی می باشد.
– ترکیبات تشکیل دهنده آنتی اسکالانت Antiscalantشرکت لیان تدبیر، از مواد غیر فسفره می باشد.
– آنتی اسکالانت Antiscalantشرکت لیان تدبیر، در محدوده وسیعی از pH موثر است.

آنتی اسکالانتAntiscalant جهت جلوگیری از رسوب گذاری غشایی
Prevention and removal Antiscalant for Membrane Scaling

 

تمامی آبهای خوراک ورودی به سیستم اسمز معکوس (RO) در ترکیب یونی متفاوت هستند. در نتیجه، در صورت عدم استفاده صحیح از مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant)، ممکن است انواع مختلفی از رسوب ها بر روی غشاهای سیستم اسمز معکوس RO ایجاد شود و منجر به گرفتگی آنها شود. انتخاب مواد شیمیایی ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) مناسب، باعث بهینه سازی کارآیی عملکرد، افزایش راندمان کاری سیستم اسمز معکوس (RO) و جلوگیری از خرابی ممبرانهای سیستم اسمز معکوس (RO) می شود.
در ادامه برخی از متداول ترین انواع رسوب که در طی مراحل تشریح روی غشاهای سیستم اسمز معکوس (RO) ایجاد می شوند و مواد شیمیایی ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) مناسب برای استفاده ذکر شده است.

محلول اسیدی قوی

کربنات کلسیم رایج ترین رسوبی است که در غشاها یافت می شود. به صورت یک پودر سفید رنگ کدر بر روی ممبرانهای سیستم اسمز معکوس (RO) ظاهر می شود. به راحتی با یک محصول اسیدی قوی تمیز می شود و مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) باید مطابق با نوع رسوب انتخاب گردد.

 

سیلیکا می تواند به صورت رسوب کلوئیدی یا آلومینوسیلیکات بر روی ممبرانهای سیستم اسمز معکوس (RO) ظاهر شود، حذف هر دو نوع بسیار دشوار بوده و وابسته به میزان pH و دما است و مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) باید مطابق با نوع رسوب انتخاب گردد.

بسته به مقیاس کلوئیدی یا سیلیسی

 

فسفات کلسیم به اشکال مختلف ظاهر می شود و معمولاً در سیستم های غشایی اسمز معکوس (RO) که به دلیل بارگذاری بالای فسفات از فاضلاب پساب کشاورزی تغذیه می شوند، یافت می شود و مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) باید مطابق با نوع رسوب انتخاب گردد.

محلول اسیدی

 

هیدروکسید منیزیم (brucite) – در سیستم های غشایی اسمز معکوس (RO) با pH بالا، بالاتر از 9.5 رسوب می کند و مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) باید مطابق با نوع رسوب انتخاب گردد.

محلول اسیدی

 

سولفات باریم (barite) – به شکل بلورهای سفید به نظر می رسد، که می توانند بصورت تیغه بر روی ممبرانهای سیستم اسمز معکوس (RO) ظاهر شوند که تمیز کردن آن بسیار دشوار است و مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) باید مطابق با نوع رسوب انتخاب گردد.

شستشوی آن دشوار است، درمورد تمیز کردن با کارشناسان لیان تدبیر تماس بگیرید.

 

سولفات استرانسیوم (celestine)- به صورت کریستال یا سوزن بر روی ممبرانهای سیستم اسمز معکوس (RO) ظاهر می شود، که می تواند به سطح غشاهای سیستم اسمز معکوس (RO) آسیب برساند. حذف آن بسیار دشوار است و مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) باید مطابق با نوع رسوب انتخاب گردد.

شستشوی آن دشوار است، درمورد تمیز کردن با کارشناسان لیان تدبیر تماس بگیرید.

آنتی اسکالانتAntiscalant و آنتی فولانت جهت جلوگیری از فولینگ غشایی
Antiscalant for Membrane Fouling Prevention and removal

اگرچه رسوب غشاهای سیستم اسمز معکوس (RO) غالباً در اثر مشکلات پیش تصفیه نامناسب سیستم اسمز معکوس (RO) ایجاد می شود، اما در برخی موارد می تواند با انتخاب صحیح نوع و مقدار ماده ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) و آنتی فولانت کنترل شود.
شرکت فنی مهندسی لیان تدبیر مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant)، آنتی فولانت و همچنین مواد تمیز کننده مخصوصی را جهت حذف موفقیت آمیز رسوبات توصیه می کند، با این وجود استفاده صحیح از محصولات مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant)، آنتی فولانت و همچنین مواد تمیز کننده بسیار مهم است. لذا شرکت فنی مهندسی لیان تدبیر دستورالعمل تزریق و شستشوی خاص سیستم اسمز معکوس (RO) را برای کارفرمایان خود طراحی می کند، در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

بیوفولینگ Biofouling تجمع میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، جلبک ها و قارچ ها بر روی سطح ممبران های سیستم اسمز معکوس (RO) و در نتیجه شکل گیری بیوفیلم ها می باشد. باید توجه ویژه ای به فرآیندهای تمیز کردن قلیایی، انتخاب مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت (antiscalant) و آنتی فولانت ، پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس (RO) شود.

محلول قلیایی

آهن یکی از انواع متداول فولانات foulant است که در سطوح ممبران های سیستم اسمز معکوس (RO) یافت می شود. منابع آهن شامل آهن طبیعی است که در بیشتر آبهای زیر زمینی یافت می شود، مصرف بیش از حد مواد منعقد کننده دارای آهن باعث افزایش آهن در آب ورودی به سیستم اسمز معکوس (RO) می شود.

محلول اسیدی

 

آلومینو سیلیکات (خاک رس)- ذرات کلوئیدی طبیعی هستند که توسط سیستم پیش تصفیه حذف نشده اند. حذف سیلیس بدلیل نفوذپذیری بالا بر روی سطوح سطوح ممبران های سیستم اسمز معکوس (RO) بسیار دشوار است.

شستشوی آن دشوار است، درمورد تمیز کردن با کارشناسان لیان تدبیر تماس بگیرید.

رسوب غشایی آلومینیوم اغلب به دلیل دوز بیش از حد مواد منعقد کننده دارای آلومینیوم و عملکرد ضعیف سیستم تصفیه سیستم اسمز معکوس (RO) رخ می دهد. حذف آن از سطح ممبران های سیستم اسمز معکوس (RO) بسیار دشوار است.

شستشوی آن دشوار است، درمورد تمیز کردن با کارشناسان لیان تدبیر تماس بگیرید.

رسوب منگنز، كمتر از رسوب آهن متداول است. هنگامی که آب حاوی منگنز اکسید می شود، ذرات هیدروکسید کلوئیدی نامحلول تشکیل می شوند و باعث گرفتگی ممبران های سیستم اسمز معکوس (RO) می شود.

محلول اسیدی

انتخاب آنتی اسکالانتAntiscalant و آنتی فولانت مناسب و مؤثر:

انتخاب ماده ضد رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant و آنتی فولانت مناسب و مؤثر جهت فراهم کردن شرایط بهره برداری بهینه، برای دستگاههای اسمز معکوس(RO) آب دریا و آب های لب شور لازم است. کاربرد صحیح آنتی اسکالانتAntiscalant و آنتی فولانت، با اطمینان کمک می کند که راندمان دستگاه اسمز معکوس(RO) تا حد امکان افزایش یابد. همچنین با صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش تکرار تصفیه و افزایش عمر غشا دستگاه اسمز معکوس(RO)، هزینه های عملیاتی را کاهش دهد. جهت شناسایی نوع رسوبی که در آب خام می تواند بر دستگاه اسمز معکوس(RO) موثر باشد با کارشناسان شرکت لیان تدبیر تماس حاصل نمایید تا با شبیه سازی شرایط آب ماده ضد رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant و آنتی فولانت مناسب را پیدا کنید.


فروش آنتی اسکالانتAntiscalant و آنتی فولانت مناسب و مؤثر:

تمیز کردن موفقیت آمیز غشا سیستم اسمز معکوس(RO) در درجه اول به ماهیت رسوب بستگی دارد. قبل از انتخاب مواد شیمیایی آنتی اسکالانتAntiscalant و آنتی فولانت تمیز کننده و طراحی برنامه شستشو، شناسایی صحیح نوع رسوب یا فولانت بسیار مهم است.
جهت شستشو و تزریق موثرتر و همچنین کاهش تکرار شستشوی سیستم اسمز معکوس(RO)، شرایط pH، دما و زمان تماس بسیار مهم است. جهت شناسایی نوع رسوبی که در آب خام می تواند بر دستگاه اسمز معکوس(RO) موثر باشد با کارشناسان شرکت لیان تدبیر تماس حاصل نمایید تا با شبیه سازی شرایطآب ماده ضد رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant و آنتی فولانت مناسب را پیدا کنید.

مضرات آنتی اسکالانتAntiscalant و آنتی فولانتو تزریق بیش از حد آن:

تزریق بیش از حد ماده بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant باعث فوق اشباع شدن کمپلکس بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant – کاتیون می¬شود. در صورت بروز این اتفاق کمپلکس بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant – کاتیون از محلول خارج شده و در سطح غشاء رسوب می-گذارد و به این ترتیب هدف اصلی تزریق ماده بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant هم نقض خواهد شد. با استفاده از تركيبي از بازدارنده‌هاي رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant ، پتانسيل تشكيل رسوب را مي‌توان تا حد ممكن كاهش داد. تأثير بازدارنده‌های رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant بر يكديگر در جهت افزايش خاصيت بازدارندگي رسوب است، با اين حال، احتمال كمتري وجود دارد كه يك بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant موجب خارج شدن بازدارنده‌هاي ديگر از محلول شود. در حقيقت، يك بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant به محلول بودن ساير بازدارنده، كمك مي‌كند.

فروش آنتی اسکالانتAntiscalant ، فروش انواع مواد بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant:

اغلب بازدارنده‌هاي رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant دارای ساختار مولکولی با گروههای عاملی شامل اسيد كربوكسيليك (-COOH) یا فسفات هستند. مولكول‌هاي پلي اكريل با وزن مولکولی پائین (جرم مولكولي بين 100-5000) شامل چندين گروه عامل اسيد كربوكسيليك هستند و به طور مشترك در بسياري از بازدارنده‌هاي رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين بازدارنده‌های رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant در جلوگيري از تشكيل سولفات و كربنات جزء بهترين‌ها هستند، اما خاصيت پراكنده‌سازي آنها محدود است.
هگزا متا فسفات سديم (SHMP)، يكي از مواد بازدارنده‌ رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant است كه به عنوان بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant انتخاب مي‌شود، زيرا علاوه بر نقش بازدارندگي خوب، ارزان قيمت نیز می¬باشد. از جمله معایب اين ماده، ناپايداري و نیز انحلال دشوار آن در آب مي¬باشد. در حقيقت، اگر SHMP هر سه روز مجدداً به هم زده نشود، هگزا متا فسفات، به فسفات هيدروليز مي‌شود كه در pH خنثي باكلسيم تركيب شده و فسفات تشكيل مي‌‌دهد. اين نمك مي‌تواند موجب گرفتگي غشاء سيستم اسمز معکوس شود. استفاده از هگزا متا فسفات به عنوان يك بازدارنده‌ رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant براي سيستم‌هاي اسمز معکوس RO به دليل وابستگي زياد آن به مصرف صحيح، عموميت پيدا نكرده است.
ارگانو فسفوناتها در مقايسه با سديم هگزا متا فسفات پايدارتر هستند. خواص بازدارندگي و پراكنده‌سازي اين ماده شبيه به سديم هگزا متا فسفات است. اما بر خلاف سديم هگزا متا فسفات، اين ماده پايدار است.
پلي اكريل با جرم مولكولي سنگين (جرم مولكولي بين 6000 تا 25000) در پراكنده‌سازي، بهترين اثر را دارد، اما به اندازه‌ي اكريلهاي سبك در بازدارندگي رسوب مؤثر نيستند.
کاربرد بازدارنده‌هاي رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant تركيبي، نتايج بهتري را نسبت به بازدارنده‌هاي تك مولكولي از خود نشان مي‌دهند. در صورت استفاده از يك بازدارنده‌ رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant ‌ تك مولكولي، احتمال بيشتري وجود دارد كه تزريق بيش از حد بازدارنده‌ رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant موجب شود كه خود بازدارنده به صورت كاتيون چند ظرفيتي از محلول ورودی به سیستم اسمز معکوس خارج شود. با تركيب توليدات و استفاده از بازدارنده‌ رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant چند مولكولي، ساير ب بازدارنده‌هاي رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant مي‌توانند در جلوگيري از رسوب‌دهي اولين بازدارنده‌ رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant مؤثر باشند. همچنين به غلظت كمتري از هر يك از اجزاي مستقل ب بازدارنده‌ها رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant نياز خواهد بود.
بعضی از انواع بازدارنده‌هاي رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant تركيبي، شامل پلي اكريل با جرم مولكولي سبك وسنگين هستند تا از قدرت كافي براي بازدارندگي و پراكنده‌سازي برخوردار باشند. به علاوه ساير بازدارنده‌های رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant ، تركيبي از ارگانوفسفات اكريلات با جرم مولكولي سبكتر هستند كه علاوه بر متفرق نمودن خوب، خصوصيات يك بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant را دارا مي‌باشند.
بعضي اوقات، فعاليت بيولوژيكي در تانك بازدارنده‌ رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant مي‌تواند موجب ايجاد مشكل شود. رشد بيولوژيكي مي‌تواند موجب انسداد مسير خوراك پمپ تزريق شده و در نتيجه جريان بازدارنده‌ متوقف شود.
معمولاً مواد بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant یا معلق نگهدارنده حاوی مقداری مواد بایوساید نیز می¬باشند. اما باید در زمان رقیق سازی این محلولها در تانکهای مصرف روزانه دقت کافی مبذول گردد تا غلظت این مواد بایوساید در محلول رقیق از حداقل مقدار موثر کمتر نشود. این مقدار معمولاً از سوی سازندگان قید می¬شود. با توجه به اینکه مواد بازدارنده رسوب آنتی اسکالانتAntiscalant فرایند ترسیب را کند نه متوقف می¬نمایند، لذا نباید سیستم برای مدت طولانی در حالت فوق اشباع از نمکها خارج از سرویس باقی بماند.
در برخی موارد از یک تانک برای تزریق دو یا چند ماده شیمیائی در زمانهای مختلف استفاده می¬شود. در این صورت باید دقت کافی معطوف به عدم اختلاط مواد با یکدیگر گردد تا لطمه¬ای به کارائی آنها و سیستم وارد نشود.
گاهی در منابع آب، TDSیا TH بالا در بالادست سیستم اسمز معکوس RO از بسترهای تبادل یونی مدار سدیمی یا بسترهای تبادل یونی آنیونی و کاتیونی استفاده می¬شود تا از عدم ترسیب نمکها در مسیر جریان غلیظ سیستم اسمز معکوس RO یقین حاصل شود. چنانچه به منظور کمک به فرایند انعقاد و لخته سازی (عملیات شفاف سازی) در بالا دست از پلیمر کاتیونی استفاده می¬شود، عبور آب از سیستم نرم کننده قبل از ورود به سیستم اسمز معکوس RO در کاهش احتمال فولینگ غشاء با پلیمر کاتیونی بسیار موثر و لازم می¬باشد. اگر چه اصولاً استفاده از پلیمر کاتیونی در سیستم پیش تصفیه در بالا دست سیستم اسمز معکوس RO با غشاءهای با تمایلات آنیونی توصیه نمی¬شود.

قیمت فروش آنتی اسکالانتAntiscalant ، قیمت فروش انواع مواد بازدارنده رسوب


آنتی اسکالانتAntiscalant

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *