• فارسی
  • English

تصفیه فاضلاب صنعتی لیان تدبیر

تعریف فاضلاب

جریان آب زاید ناشی از مصارف گوناگون که می تواند حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی باشد. (آب استفاده شده که تغییر کمی و کیفی پیدا کرده)


فاضلاب تقريباً 9/99 درصد آب و حدود يك دهم درصد مواد جامد در بردارد كه بخشي از آن مواد آلي و بخش ديگر مواد معدني جامد به حالت محلول يا معلق در آب مي باشند.

انواع فاضلاب

-فاضلاب خانگي: domestic
-فاضلاب صنعتي: industrial
-فاضلاب سطحي: run off
-فاضلاب کشاورزی: agriculture

فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی خالص عبارت است از فاضلاب دستگاه های بهداشتی

خانه ها مانند توالت ها، دستشويي ها، حمام ها ، ماشين هاي لباسشويی و ظرفشويی، پساب آشپزخانه و يا فاضلاب حاصل از شستشوی قسمت هاي گوناگون خانه.

فاضلاب صنعتی

فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها

تفاوت فاضلاب صنعتی با فاضلاب خانگی:

-امکان وجود مواد و ترکيبات شيميايي سمي در فاضلاب هاي صنعتي بيشتر است .
-فاضلاب صنعتي، خاصيت خورندگي و درجه اسيدي بيشتري دارد .
امکان وجود موجودات زنده در فاضلاب صنعتي کمتر است.

فاضلاب سطحي

فاضلاب سطحي ناشي از بارندگي ، ذوب يخ ها و برف ها.

فاضلاب کشاورزی

فرآیندهای تصفیه فاضلاب:

آن دسته از عملیاتی که در یک تصفیه خانه فاضلاب و یا آب به کمک نیروهای فیزیکی انجام می گیرد، عملیات واحد می گویند Unit Operation)).
شامل:آشغال گیری، خردکردن آشغال ها، دانه گیری، یکنواخت سازی، اختلاط، ته نشینی، ته نشینی شتاب یافته، شناور سازی، صاف کردن، انتقال گاز و …
آن دسته از عملیاتی که در یک تصفیه خانه فاضلاب و یا آب به کمک نیروهای شیمیایی و بیولوژیکی انجام میگیرد، فرایندهای واحد میگویندUnit Processes))که شامل: انعقاد، اکسیداسیون، گندزدایی، تصفیه هوازی و بی هوازی و…

آشغال گیری Screening :

آشغالگیری به منظور حذف مواد جامد در اندازه های مختلف بکار می رود. ابعاد مجرای شبکه آشغالگیری بسته به کاربرد متفاوت می باشد. عمل تمیز کردن شبکه آشغالگیر می تواند بصورت دستی و یا مکانیکی انجام شود. آشغالگیرها به دو دسته شبکه بندی ریز و شبکه بندی درشت تقسیم می شوند و وظیفه محافظت پمپ ها و سایر تجهیزات تصفیه خانه در مقابل مواد جامد شناور در فاضلاب را بر عهده دارند. و به دو دسته آشغالگیر مکانیکی و آشغالگیر دستی تقسیم بندی می شود.

دانه گیری Grit Removal :

برای حذف مواد دانه ای نظیر شن، ماسه، تفاله چای و قهوه و … از دانه گیری استفاده می شود. سرعت جریان در حدی است که دانه ها ته نشین شوند ولی مواد آلی رسوب ننمایند (0.3 متر بر ثانیه).

اهمیت دانه گیری

– نگهداری و حفاظت تجهیزات مکانیکی و اجتناب از فرسایش و تخریب زودرس آنها.
– جلوگیری از پرشدن و گرفتگی لوله ها و کانال ها که در اثر ته نشین شدن دانه ها ایجاد می شود.
– جلوگیری از ازدیاد لجن اولیه و ثانویه به منظور کاهش ظرفیت تغلیظ و هضم لجن
– تقلیل بوی فاضلاب

یکنواخت سازی جریان :(Equalization)

یکنواخت سازی برای کاهش تغییرات دبی جریان فاضلاب و یا کیفیت به کار می رود. حوضچه متعادل سازی میتواند در خط ((in lineیا خارج از خط (off line) باشد.

اختلاط (Mixing) :

اختلاط یکی از عملیات واحد مهم تصفیه آب و فاضلاب میباشد. برای ایجاد اختلاط میتوان از وسایل مکانیکی به منظور ورود هوا به آب استفاده نمود. در فرآیند لجن فعال از ورود هوا به داخل فاضلاب به طور همزمان جهت ایجاد اختلاط و اکسیژن رسانی استفاده می شود.
در فرآیند اختلاط و ته نشینی با کمک مواد شیمیایی نیز از فرآیند اختلاط مکانیکی استفاده میشود.

ته نشینی Sedimentation:

ته نشینی عبارتند از جداسازی ذرات سنگین تر از آب به کمک نیروی ثقل، این فرآیند یکی از پرکاربرد ترین فرآیندهای تصفیه فاضلاب می باشد . چهار نوع، ته نشینی در فرآیند مذکور صورت می گیرد که عبارتند از:
ته نشینی نوع اول (ته نشینی ذرات منفرد) ، ته نشینی نوع دوم (ته نشینی لخته اي)، ته نشینی نوع سوم (ته نشینی تاخیري) و ته نشینی تراکمی.

جداسازي ثقلی شتابدار Accelerated Separation :

در این روش باکمک نیروهایی همچون نیروي گریز از مرکز نسبت به ایجاد سرعت بیشتر در مخزن اقدام شده و منجر به افزایش سرعت ته نشینی و جداسازي ذرات ریزتر می شوند.
استفاده از سیکلون ها در این زمینه رایج است.

شناورسازي Floatation :

در فرایند شناورسازي میتوان ذراتی را که داراي وزن مخصوص کمتر از آب هستند جدا نمود.
در این فرآیند همچنین می توان ذرات داراي وزن مخصوص بیشتر از آب را نیز جدا نمود.
براي این عمل می توان حباب هاي ریز هوا را وارد مایع نمود. این حبابهاي ریز به اطراف ذرات می چسبد و آنها را از عمق حوض به سطح می آورد.
تولید حبابهاي هوا در آبی که باید عمل شناورسازي بر روي آن انجام گیرد به سه صورت انجام پذیر است:
-تزریق هوا (شناورسازي با هواي محلول)
-اشباع سازي با هواي معمولی
-و سپس اعمال خلاء

انتقال گاز Gas Transfer :

-انتقال گاز به فرآیندی گفته می شود که گاز از یک محیط به محیط دیگر انتقال یابد. در فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب از فرایند انتقال گاز بسیار استفاده می گردد.
-بطور مثال فرآیند هوادهی فاضلاب که به منظور انتقال اکسیژن به فاز مایع انجام می گیرد و یا فرایند کلر زنی که جهت ضد عفونی پساب تصفیه شده انجام می شود و برای انجام آن از انحلال گاز کلر در آب استفاده می گردد.
-رایج ترین فرآیند انتقال گاز، هوادهی فاضلاب می باشد.
-در برخی موارد هدف از انتقال گاز می تواند گازگیری از یک مایع باشد برای مثال حذف هیدروژن سولفید و یا ترکیبات آلی فرار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *