• فارسی
  • English

اکسیداسیون هوای مرطوب Wet Air Oxidation (WAO)

سیستم‌های اکسیداسیون هوای مرطوب Wet Air Oxidation (WAO) عمدتاً برای تصفیه جریان‌های فاضلاب صنعتی و بازیابی پساب های صنعتی با غلظت مواد آلی بالا استفاده می‌شوند.

تصفیه فاضلاب و بازیابی پساب (Reuse پساب) توسط فرآیند اکسیداسیون هوای مرطوب Wet Air Oxidation (WAO) جریان اسپنت کاستیک spent caustic  تولید شده درواحدهای پتروشیمی و پالایشگاه را با از بین بردن آلاینده های آلی و بدبو تصفیه می کند. همچنین میزان اکسیژن خواهی شیمیایی یا Chemical Oxygen Demand (COD) پساب تولید شده توسط فرآیند اکسیداسیون هوای مرطوب Wet Air Oxidation (WAO) به میزان بسیار زیادی کاهش یافته و خنثی می شود و جهت تصفیه نهایی و بازیابی پساب Reuse) پساب) در یک تصفیه خانه بیولوژیکی فرستاده می شود.

راه حل های تصفیه آب و فاضلاب و بازیابی پساب Reuse) پساب) شرکت لیان تدبیر با مجموعه ای از فرآیندهاکه شامل جداسازی فیزیکی و شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی و فناوری های پیچیده هیدروترمال است، نیازهای آب و فاضلاب صنعت نفت و گاز را برطرف می کند.

اکسیداسیون هوای مرطوب Wet Air Oxidation (WAO)اکسیداسیون اجزای محلول یا معلق در آب با استفاده از اکسیژن به عنوان عامل اکسید کننده است. هنگامی که از هوا به عنوان منبع اکسیژن استفاده می شود، این فرآیند به عنوان اکسیداسیون هوای مرطوب  Wet Air Oxidation (WAO)  نامیده می شود. واکنش های اکسیداسیون در دماهای 150 درجه سانتیگراد تا 320 درجه سانتیگراد (275 درجه فارنهایت تا 608 درجه فارنهایت) و فشارهای 10 تا 220 بار 150) تا 3200 (psig رخ می دهد.

فرآیند اکسیداسیون هوای مرطوب Wet Air Oxidation (WAO) می‌تواند جریان‌های فاضلاب  و پساب های با غلظت مواد آلی بالا را پیش تصفیه کند و آن‌ها را برای ورود به تصفیه‌خانه های بیولوژیکی متداول جهت تصفیه فاضلاب و بازیابی پساب Reuse  پساب تبدیل کند.

 

. کاربردهای معمول اکسیداسیون هوای مرطوب Wet Air Oxidation (WAO) عبارتند از:

ویژگی ها و مزایا اکسیداسیون هوای مرطوب Wet Air Oxidation (WAO) عبارتند از:

 

 

توانمندی شرکت لیان تدبیر در طراحی و ساخت سیستم اکسیداسیون هوای مرطوب Wet Air Oxidation (WAO)  عبارتند از: