تصفیه فاضلاب به فرآیندی گفته می شود که طی آن، آب راکد مانده و غیر قابل استفاده به آب شیرین قابل استفاده مبدل می گردد. آبی که پس از تصفیه فاضلاب قابل استفاده می باشد جهت استفاده در شستشو، حمام و توالت مورد استفاده قرار می گیرد. تصفیه آب روندی است که آلاینده ها به سطوح قابل قبولی کاهش یافته و قابل استفاده در محیط زیست می باشد.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) فن آوری های فعلی تصفیه فاضلاب در حذف کامل آلاینده ها ، به ویژه مواد آلی ، بی اثر تلقی می شوند. در بسیاری از موارد ، این ترکیبات آلی در برابر روش های تصفیه ی معمول مقاوم هستند ، بنابراین ضرورت روش تصفیه ی پیشرفته(Tertiary treatment) را ایجاد می کنند. فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) ، به عنوان یک فناوری تصفیه امیدوارکننده برای مدیریت فاضلاب محسوب می شود. روش های متفاوت فرایند اکسیداسیون پیشرفته (AOPs)با یک ویژگی شیمیایی مشترک مشخص می شوند ، جایی که آنها از رادیکال های بسیار واکنش پذیر هیدروکسیل برای دستیابی به معدنی سازی کامل آلاینده های آلی به دی اکسید کربن و آب استفاده می کنند. هزینه ها به سه دسته سرمایه گذاری، عملیاتی و تعمیر و نگهداری تقسیم می شوند.در طی تصفیه با روش اکسیداسیون پیشرفته (AOP)فاضلاب ، رادیکال های هیدروکسیل (OH ·) یا رادیکال های سولفات (SO4 · -) به مقدار کافی برای از بین بردن مواد آلی نسوز ، آلاینده های آلی یا برخی آلاینده های غیر آلی تولید می شوند و یا باعث افزایش تجزیه پذیری فاضلاب قبل از تصفیه ی بیولوژیکی می شود. به طور کلی ، راندمانهای تصفیه به شدت به نوع فرایند اکسیداسیون (AOP) انتخابی ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آلاینده های موجود در خوراک و شرایط عملیاتی وابسته هستند. لازم به ذکر است که مکانیسم های دیگری نیز علاوه بر اکسیداسیون رادیکال هیدروکسیل یا سولفات ، ممکن است در طول تصفیه با فرایند اکسیداسیون پیشرفته (AOP)اتفاق بیفتد و در کاهش آلاینده ها نقش داشته باشد.فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) یک روش تصفیه شیمیایی است که در صنعت مدیریت فاضلاب رو به رشد است. این یک روش بسیار پیشنهادی برای از بین بردن مواد آلی مشکل ساز می باشد. اصل اساسی فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) شامل رادیکال های هیدروکسیل (HO •) است که می تواند از پراکسید هیدروژن (H2O2) ، ازن ،فتو-کاتالیز یا با استفاده از اکسیدان ها با استفاده از پرتوهای فرابنفش (UV) تولید شود. در بعضی موارد ، دو یا چند ژنراتور رادیکال در ترکیب استفاده می شوند. با این حال ، رادیکال هیدروکسیل (HO •) است که به طور عمده مسئول تخریب ترکیبات آلی است.فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) از اکسیدانهای قوی مانند پراکسید هیدروژن ، ازن یا Fenton برای تولید مواد های واسطه بسیار واکنش پذیر استفاده می کنند. در بعضی موارد ، این معرفها در حضونر اشعه ی فرابنفش استفاده می شوند که می تواند فرایند اکسیداسیون را تقویت کند.مزایای فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) به دلیل سرعت واکنش بالا و غیر انتخابی بودن اکسیداسیون است و امکان تصفیه همزمان چندین آلاینده را فراهم می آورد. جدول 1 قدرت اکسیداسیون نسبی گونه های مختلف اکسید کننده را نشان می دهد و می توان ثابت کرد که قدرت اکسیداسیون HO • نسبتاً بالاتر است.خدمات تصفیه آب و فاضلاب از خدماتی که در زمینه تصفیه آب انجام می گیرد و به مشتریان و متقاضیان ارائه می گردد، میتوان به ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه تصفیه آب و فاضلاب اشاره نمود که کارشناسان متخصص با ارائه اطلاعات و آموزش های لازم و مفید، نیاز مشتریان را رفع می نمایند. معرفی و ارائه قطعات مختلف دستگاه های تصفیه آب و فاضلاب، ارائه محصولات با کیفیت و اصل و قطعات اصلی دستگاه های آب و فاضلاب در مرکز خدمات آب و فاضلاب موجب میشود نیاز مشتریان و متقاضیان رفع شود. مشتریان خرید قطعات آب و فاضلاب نیاز دارند به مکان و مرکزی جهت کسب اطلاعات کافی و مفید در زمینه دستگاه های آب و فاضلاب مراجعه کنند. همچنین لازم است در صورتی که نیاز به خریداری قطعاتی خاص و مشخص از دستگاه آب و فاضلاب بود، مرکزی جهت ارائه خدمات مورد نظر وجود داشته باشد.مزایای فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) : • یکی از بهترین و امیدوار کننده ترین فن آوری برای از بین بردن COD ای که توسط سایر فرآیندهای تصفیه ی بیولوژیکی یا شیمیایی قابل تخریب و تجزیه نیست.• حذف موثر بدون تولید لجن.• ادغام فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) با سیستم بیولوژیکی می تواند راندمان درمانی فرایند بیولوژیکی را • بهبود بخشد.• اکسیداسیون فلزات سنگین مانند آهن ، سرب و غیره در جدول زیر به انواع روش ها، مزایا و معایب فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) اشاره شده است:کاربرد فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) • صنایع نساجی ، کاغذ و پالپ و سایر صنایعی که در آن ها حذف رنگ باید صورت گیرد.• مواد شیمیایی و سایر صنایعی که COD موجود در پساب تولیدی آن ها توسط سیستم های بیولوژیکی و تصفیه های شیمیایی تخریب نمی شود.• پساب هایی که COD و رنگ موجود در آنها با سایر فرآیندهای تصفیه قابل حذف نیست.• پسابهایی که حاوی مقادیر بالای نیتروژن ارگانیک هستند و به سختی توسط هر فرآیند تصفیه ی دیگر حذف می شوند.خدمات تخصصی آب و فاضلاب   خدمات تخصصی آب و فاضلاب، در مرکز خدمات زمانی که مشتریان و متقاضیان نیاز به کمک کرده باشند ارائه می شود. در صورتی که دستگاههای تصفیه آب دچار خرابی و عیب شده باشند و نیاز به عیب یابی و تعمیر تخصصی داشته باشد، لازم است که به نمایندگی و مرکز خدمات تخصصی آب و فاضلاب مراجعه نمود. همچنین در صورتی که فیلتر تصفیه آب تمام شده باشد و پمپ تصفیه آب به خوبی کار نکند، نیاز به سرویسکار احساس می شود. نصاب، عیب یاب و تعمیرکار تخصصی خدمات آب و فاضلاب با ارائه خدمات تخصصی به افرادی که نیاز به کمک دارند یاری م یرسانند.