آموزش طراحی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر

آموزش طراحی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر ، در راستای بهینه سازی و ارتقاء کیفیت مدیریت طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری صنعت تصفیه آب و فاضلاب و سیستم اسمز معکوسRO ، شرکت لیان تدبیر نسبت به برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی برای طراحان و متخصصین حوزه تصفیه آب و فاضلاب، پرسنل بهره بردار در سطوح اپراتوری، تکنسینی، کارشناس مسئول و مدیریتی به صورت تئوری و عملی اقدام نموده است.

آموزش طراحی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر

آموزش طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی طراحي و ساخت سيستم اسمز معكوس ، اولترافيلتراسيون (RO,UF, NF)

شرکت فنی مهندسی لیان تدبیر با تلفیق علم و تجربه و در اختيار داشتن مدیران خبره با سابقه کاری بالا در زمينه هاي تصفيه آب و فاضلاب و سیستم های اسمز معکوسRO و الترافیلتراسیون UF، با استفاده از آخرين فن ‌آوري هاي روز دنيا نسبت به آموزش طراحي و بهينه سازي سیستم های اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) و بهینه سازی فرآیندهای پیش تصفیه به روش اولترافیلتراسیون UF و سایر فرآیندهای غشایی، طراحی و مهندسی تخصصی سیستم های اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) اقدام مي‌نمايد.

آموزش تخصصی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر به کارشناسان و اپراتورهای فعال در زمینه تصفیه آب و فاضلاب و بازیابی پساب شرکت مهندسی لیان تدبیر با در اختیار داشتن متخصصین مجرب و نیز ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی کشور آماده انتقال تجربیات خود به کارشناسان و اپراتورهای فعال در زمینه تصفیه آب و فاضلاب و بازیابی پساب و کارشناسان بهره بردار فعال در کارخانجات و صنایع مرتبط بوده و به ارائه خدمات آموزشی ‌‌ در زمینه طراحی سیستم تصفیه آب و فاضلاب و بازیابی پساب، به کارگیری سیستم های اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) و کمک به ارتقا و بهبود سیستم‌ های موجود می‌پردازد.

آموزش طراحی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر

 برنامه آموزشی طراحی، راهبری و نگهداری تصفیه خانه آب و سیستم اسمز معکوسRO

1) آموزشی آشنایی با مبانی طراحی سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوسRO

محتوا :
• مروری بر آنالیز آب و مبانی استانداردهای آب ورودی به سیستم اسمز معکوسRO
• آموزش جلوگيري از تشكيل رسوب در پيش تصفيه فرآیند اسمز معکوسRO
• آموزش کنترل فولینگ در عملیات پیش تصفیه اسمز معکوسRO
• آموزش مروری بر مبانی تئوری فرآیند اسمز معکوسRO
• آموزش شیمی آب و اثرات آن بر فرآیند اسمز معکوسRO
• آموزش کنترل عملکرد سیستم پیش تصفیه آب در سیستم اسمز معکوسRO
• آموزش کنترل عملکرد واحد اسمز معکوسRO

2) آموزش دوره آموزشی آشنایی با مبانی تزریقات مواد شیمیایی و نحوه محاسبه میزان تزریقات سیستم اسمز معکوسRO

محتوا :
• آشنایی با ضرورت تزریق کلر و نحوه محاسبه میزان تزریق و تنظیمات سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با ضرورت تزریق متابی سولفیت سدیم (SMBS) و نحوه محاسبه میزان تزریق و تنظیمات سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با ضرورت تزریق آنتی اسکالانت (آشنایی با نرم افزار Genesys) و نحوه محاسبه میزان تزریق و تنظیمات سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با ضرورت تزریق اسید و نحوه محاسبه میزان تزریق و تنظیمات سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با ضرورت تزریق سود و نحوه محاسبه میزان تزریق و تنظیمات سیستم اسمز معکوسRO

3) آموزش دوره آموزشی طراحی و راه اندازی واحد پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO

محتوا :
• آشنایی با انواع فیلترهای شنی و کربنی جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با مبانی کارکرد فیلترهای شنی و کربنی جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با انواع روش های شستشوی معکوس فیلترهای شنی و کربنی (Backwash) و نحوه محاسبات آن جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با نحوه اپراتوری فیلترهای شنی و کربنی جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با سیستم های فیلترهای خود شوینده (Self cleaning filter) جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با مبانی کارکرد کارتریج فیلترها جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
آشنایی با نحوه محاسبات تعداد کارتریج فیلترها و اپراتوری آنها جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO

4) آموزش دوره آموزشی طراحی و راه اندازی سیستم اولترافیلتراسیون (Ultrafiltration)

محتوا :
• مروری بر مبانی تئوری سیستم اولترافیلتراسیون UF جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• شیمی آب و اثرات آن بر فرایند اولترافیلتراسیون UF جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• اصول فرآیندهای جداسازی به کمک اولترافیلتراسیون UF جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• انواع غشاهای مورد استفاده و مواد تشکیل دهنده اصلی آنها در سیستم اولترافیلتراسیون UF جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• ارتباط بین پارامترهای ورودی و گرفتگی غشاء اولترافیلتراسیون UF جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• روش های شستشوی اولترافیلتراسیون UF در حین Backwash جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO
• روش شستشوی دوره ای سیستم CIP اولترافیلتراسیون UF جهت پیش تصفیه سیستم اسمز معکوسRO

5) آموزش طراحی پیشرفته آب شیرین کن های اسمز معکوسRO
Advance Design of Reverse Osmosis Desalination Units

محتوا :
• آموزش معیارهای انتخاب المان های غشایی سیستم اسمز معکوسRO
• آموزش طراحی مقدماتی یک واحد سیستم اسمز معکوسRO
آموزش طراحی فرایند سیستم اسمز معکوسRO توسط نرم افزار ROSA

آموزش طراحی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر

• آموزش طراحی فرایند سیستم اسمز معکوسRO و اولترافیلتراسیون UF توسط نرم افزار Wave

آموزش طراحی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر

• آموزش طراحی سیستم اولترافیلتراسیون UF توسط نرم افزار UFlow

آموزش طراحی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر

• آموزش طراحی فرایند سیستم اسمز معکوسRO توسط نرم افزار IMSdesign ”

آموزش طراحی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر

• آموزش طراحی فرایند سیستم اسمز معکوسRO توسط نرم افزار CSMpro ”

آموزش طراحی سیستم اسمز معکوسRO (Reverse Osmosis) لیان تدبیر

6) آموزش راهبری و نگهداری آب شیرین کن های اسمز معکوسRO
Operation and Maintenance of Reverse Osmosis Desalination Units

محتوا :
• سیستم کنترل و ابزار سیستم اسمز معکوسRO
• انتخاب جنس ادوات در سیستم اسمز معکوسRO
• سیستم های بازیافت انرژی در سیستم اسمز معکوسRO
• پایش عملکرد واحد آب شیرین کن سیستم اسمز معکوسRO توسط نرم افزارROdata و FT NORM
• راه اندازی و توقف سیستم اسمز معکوسRO
• انتخاب مواد شوینده و روش شستشوی غشاهای سیستم اسمز معکوسRO
• رفع مشکلات واحد آب شیرین سیستم اسمز معکوسRO
• نحوه شستشوی دوره ای واحد CIP سیستم اسمز معکوسRO
• نحوه فلاشینگ سیستم اسمز معکوسRO
• چگونگي محافظت و نگهداري از سیستم اسمز معکوسRO
• در هنگام خاموشي طولاني مدت سیستم اسمز معکوسRO

 

7) آموزش طراحی و راه اندازی پمپ ها و دوزینگ پمپ های سیستم اسمز معکوسRO
محتوا:
• نحوه محاسبه ظرفیت و تجهیزات مورد نیاز پمپ های تغذیه آب خام در سیستم اسمز معکوسRO
• نحوه محاسبه ظرفیت و تجهیزات مورد نیاز پمپ های Backwash در سیستم اسمز معکوسRO
• نحوه محاسبه ظرفیت و تجهیزات مورد نیاز پمپ های فشارقوی در سیستم اسمز معکوسRO
• نحوه محاسبه ظرفیت و تجهیزات مورد نیاز پمپ های Air Blower ها در سیستم اسمز معکوسRO
• نحوه محاسبه ظرفیت و تجهیزات مورد نیاز پمپ های تزریق مواد شیمیایی در سیستم اسمز معکوسRO

8) آموزش طراحی و اجرای پایپینگ سیستم اسمز معکوسRO
محتوا:
• آشنایی با P&ID سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با PFD سیستم اسمز معکوسRO
• نحوه محاسبه قطر لوله ها در سیستم اسمز معکوسRO

9) آموزش نگهداري و تعميرات سیستم اسمز معکوسRO
محتوا:
• آشنایی با ابزار دقيق و نشانگرها در سیستم اسمز معکوسRO
• ثبت روزانه پارامترهاي كليدي (تجهيزات پيش تصفيه ، UF, RO) در سیستم اسمز معکوسRO
• ثبت هفتگي/ ماهيانه پارامترهاي كليدي سیستم اسمز معکوسRO
• ارزیابی اطلاعات در سیستم اسمز معکوسRO
• ضدعفوني كردن سیستم اسمز معکوسRO
• از سرويس خارج بودن سیستم اسمز معکوسRO براي مدت طولاني
• تست نشتي در سیستم اسمز معکوسRO

10) آموزش اتوماسیون، عیب یابی و عملكرد تجهيزات ابزار دقيق سیستم اسمز معکوسRO
محتوا:
• آشنایی با مشخصات کلی تابلو کنترل سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با راه اندازی سیستم بصورت دستی سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با راه اندازی سیستم بصورت اتوماتیک سیستم اسمز معکوسRO
• آشنایی با نحوه کارکرد ابزار دقیق ها در سیستم اسمز معکوسRO
• مونیتورینگ و عیب یابی سیستم اسمز معکوسRO
• هشدار و از سرویس خارج نمودن سیستم اسمز معکوسRO