• فارسی
  • English

ميکروفيلتراسيون Micro Filtration (MF)

ميکروفيلتراسيون Micro Filtration (MF) ، ميکروفيلتر يک نوع متداول از فيلتر غشايي است و سيستم فيلتر US ممتک چندين سال است که در ايالات متحده استفاده مي شود.

هدف از ميکروفيلتراسيون حذف ذرات به قطر بيشتر از (mµ) 5/0 است.

يکي از کاربردهاي ميکروفيلتراسيون(MF) در مهندسي بهداشت است يعني فيلترهايي با روزنه هاي بسيار ريز که براي جدا کردن باکتري کليفرمي از آب و جمع کردن مواد جامد معلق نمونه آب به کار مي رود. کابرد ديگر آن در حذف ذرات موجود در هوا براي ازن با تغذية هوا است.

غشاهاي ميکروفيلتراسيون (MF) از مواد مختلفي مانند استات سلولز ساخته مي شوند. اين روش براي جداسازي ذرات 2/0 الي 20 ميكرون به كار مي رود. در اين روش معمولاً مواد معلق كلوئيدي جدا مي شود و مواد حل شده و ذرات ماكرو مولكول عبور مي كند، بنابراين نمي توان انتظار داشت که تمام مواد کلوئيدي (با اندازه آنها 01/0 تاm µ 1) و مواد محلول را حذف کرد. از اين روش براي جداسازي باكتري ها مواد معلق و مواد پليمري استفاده مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *